psikiyatrist
Çocuk-Ergen-Psikiyatristi

Hizmetlerimiz

Çocuk & Ergen Psikiyatristi
Çocuk-Ergen-Psikiyatristi
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ
 • Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı
 • Bebek Ruh Sağlığı
 • Kaka Kaçırma ve Islatma Sorunları
 • Kardeş Kıskançlığı, Parmak Emme, Masturbasyon
 • Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları
 • Bilişsel Yetersizlikler ve Eşlik Eden Sorunlar
 • OTİZM, Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu
 • Okul Reddi, Uyum Sorunları
 • Okul Başarısızlığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
 • Sınav Kaygısı
 • Akran Sorunları
 • Çocuk ve Gençlerde Korku ve Kaygı Bozukluğu
 • Özgüven Eksikliği, İçe Kapanıklık
 • Bedensel Hastalığı Olan Çocuklar
 • Uyku Bozuklukları
 • Boşanma ve Yas Sorunları
 • Çocuk ve Gençlerde Depresyon
 • Çocuk ve Gençlerde Takıntı Bozukluğu (OKB)
 • Panik Atak
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Tik Bozukluğu
 • Kekemelik ve Konuşma Sorunları
 • Ergenlik Sorunları
 • Yeme Bozukluğu (Anoreksia Nevroza ve Bulimia Nevroza)
 • Cinsel Kimlik Sorunları
 • Oyun ve İnternet Bağımlılığı
 • Çocuk-Ergen-Psikiyatristi
  TERAPİLER
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Oyun Terapisi
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • EMDR
 • Nefes Terapisi
 • Çocuk-Ergen-Psikiyatristi
  PSİKOMETRİK TESTLER
 • MMPI Kişilik Testi, TAT (Tematik Algı Testi)
 • CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Kent EGY Zeka Testi
 • Catell 2A Zeka Testi
 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Good Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • House Tree Person Resim Çizme Testi
 • Mini Mental Durum Belirleme Testi
 • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi

 • İNCELE